วันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2017
 
 สมัครงาน  เว็บเมลภายใน  ระบบตัวแทนออนไลน์ SOS  SP App Store  TL App Store
สมาชิก
สมัครสมาชิก Website วันนี้ รับทราบข่าวสาร โปรโมชั่นสินค้า และกิจกรรมของบริษัทก่อนใคร พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมาย
Login 
Password 
 
 ลงทะเบียน |  ลืมรหัสผ่าน

Application on Mobile 
ตรวจสอบสถานะงานซ่อม
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
รับข่าวสาร
ค้นหาสินค้า
Dummy Company
 ตัวแทนจำหน่าย
ลำพูน เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ไม่ระบุ

 หจก.ประภัสสรมอเตอร์
เลขที่  250 ม.2
ต.ปงตำ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
หมายเลขโทรศัพท์ 053-871534 
Email : dl_4b@sahapanich.net
 

 หจก.ศิริลักษณ์พาณิชย์
เลขที่  32/1 ม.5 บ้านอ่าย
ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 50320
หมายเลขโทรศัพท์ 053-050078 
Email : dl_41@sahapanich.net
 

 ร้านธีรวิทย์พานิช
เลขที่  450 ม.2
ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 50350
หมายเลขโทรศัพท์ 053-477059 
Email : dl_4l@sahapanich.net
 

 หจก.สหพานิชแม่วาง
เลขที่  493/3-5 ม.5
ต.บ้านกาด อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 50360
หมายเลขโทรศัพท์ - 
Email : dl_3e@sahapanich.net
 

 หจก.ลำพูนพาณิชย์
เลขที่  200 ถ.อินทยงยศ
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-511349 
Email : dl_40@sahapanich.net
 

 หจก.ริมปิงยนต์การกิจ
เลขที่  222 ม.7
ต.ริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-510314 
Email : dl_4p@sahapanich.net
 

 หจก.พลวัตพาณิชย์
เลขที่  124/1 ม.1
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-527427 
Email : dl_2e@sahapanich.net
 

 หจก.ธนสุวรรณ พูนทรัพย์
เลขที่  81/2 ม.2
ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ - 
Email : dl_1h@sahapanich.net
 

หน้าที่  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  
Visitor No.
17,637,908
Since 25-12-2007