"สินค้าไอทีมือสอง"

กลุ่มสินค้า

รถจักรยานยนต์

สินค้าไอที

เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบรนด์

ASUS

EMACHINES

LENOVO

คอมแพค

ซัมซุง

ฮิวเลทแพคการ์ด

เดล

เอเซอร์
1   
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00039.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ASUS

รุ่น : 1015PW-GOL054S
NETBOOK , Atom , AMD Redeon , ขนาด 10.1 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00038.jpg

คอมพิวเตอร์SET : EMACHINES

รุ่น : ET1352-L20S_9004
PC , Core i5 Gen 4 , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00T00034.jpg

คอมพิวเตอร์SET : EMACHINES

รุ่น : ET1352-L20S_9004
PC , Core i5 Gen 4 , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00W00008.jpg

คอมพิวเตอร์SET : LENOVO

รุ่น : G480-59364742[I3]G
NOTEBOOK , Core i3 Gen3 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿5,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00T00008.jpg

คอมพิวเตอร์SET : คอมแพค

รุ่น : CQ3475L-LCD20S
PC , Atom , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00020.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-300E4Z-S0DTH
NOTEBOOK , Core i3 Gen 4 , NVIDIA GeForce 2 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00018.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S03TH
NOTEBOOK , AMD A6 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00035.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S04TH
NOTEBOOK , AMD A4 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00040.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S04TH
NOTEBOOK , AMD A4 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00018.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ฮิวเลทแพคการ์ด

รุ่น : HP1000-1202TX
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00029.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เดล

รุ่น : N3847MT-W261032TH_L20D
PC , Core i3 Gen 4 , Onboard , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿6,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00052.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : AS4750ZG-B952G64MNKK_C011
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 4 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿8,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00036.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : AS4752ZG-B962G32MNKK_T001
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 4 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿7,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00020.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : TC605-414G5000M_T004_L20AOC
PC , Core i3 Gen 4 , Onboard , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿7,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00050.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : V5-471-32364G50MASS_T002
NOTEBOOK , Core i3 Gen3 , Onboard , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿7,900

"สินค้าไอทีมือสอง"

กลุ่มสินค้า

รถจักรยานยนต์

สินค้าไอที

เครื่องใช้ไฟฟ้า
แบรนด์

ASUS

EMACHINES

LENOVO

คอมแพค

ซัมซุง

ฮิวเลทแพคการ์ด

เดล

เอเซอร์
1   
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00039.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ASUS

รุ่น : 1015PW-GOL054S
NETBOOK , Atom , AMD Redeon , ขนาด 10.1 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00038.jpg

คอมพิวเตอร์SET : EMACHINES

รุ่น : ET1352-L20S_9004
PC , Core i5 Gen 4 , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00T00034.jpg

คอมพิวเตอร์SET : EMACHINES

รุ่น : ET1352-L20S_9004
PC , Core i5 Gen 4 , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00W00008.jpg

คอมพิวเตอร์SET : LENOVO

รุ่น : G480-59364742[I3]G
NOTEBOOK , Core i3 Gen3 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿5,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00T00008.jpg

คอมพิวเตอร์SET : คอมแพค

รุ่น : CQ3475L-LCD20S
PC , Atom , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00020.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-300E4Z-S0DTH
NOTEBOOK , Core i3 Gen 4 , NVIDIA GeForce 2 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00018.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S03TH
NOTEBOOK , AMD A6 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00035.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S04TH
NOTEBOOK , AMD A4 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00040.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S04TH
NOTEBOOK , AMD A4 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00018.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ฮิวเลทแพคการ์ด

รุ่น : HP1000-1202TX
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00029.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เดล

รุ่น : N3847MT-W261032TH_L20D
PC , Core i3 Gen 4 , Onboard , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿6,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00052.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : AS4750ZG-B952G64MNKK_C011
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 4 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿8,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00036.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : AS4752ZG-B962G32MNKK_T001
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 4 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿7,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00020.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : TC605-414G5000M_T004_L20AOC
PC , Core i3 Gen 4 , Onboard , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿7,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00050.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : V5-471-32364G50MASS_T002
NOTEBOOK , Core i3 Gen3 , Onboard , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿7,900

"สินค้าไอทีมือสอง"


1   
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00039.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ASUS

รุ่น : 1015PW-GOL054S
NETBOOK , Atom , AMD Redeon , ขนาด 10.1 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00038.jpg

คอมพิวเตอร์SET : EMACHINES

รุ่น : ET1352-L20S_9004
PC , Core i5 Gen 4 , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00T00034.jpg

คอมพิวเตอร์SET : EMACHINES

รุ่น : ET1352-L20S_9004
PC , Core i5 Gen 4 , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00W00008.jpg

คอมพิวเตอร์SET : LENOVO

รุ่น : G480-59364742[I3]G
NOTEBOOK , Core i3 Gen3 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿5,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00T00008.jpg

คอมพิวเตอร์SET : คอมแพค

รุ่น : CQ3475L-LCD20S
PC , Atom , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿3,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00020.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-300E4Z-S0DTH
NOTEBOOK , Core i3 Gen 4 , NVIDIA GeForce 2 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00018.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S03TH
NOTEBOOK , AMD A6 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00035.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S04TH
NOTEBOOK , AMD A4 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00040.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ซัมซุง

รุ่น : NP-305E4Z-S04TH
NOTEBOOK , AMD A4 , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00018.jpg

คอมพิวเตอร์SET : ฮิวเลทแพคการ์ด

รุ่น : HP1000-1202TX
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 1 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿6,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00029.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เดล

รุ่น : N3847MT-W261032TH_L20D
PC , Core i3 Gen 4 , Onboard , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿6,500
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00S00052.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : AS4750ZG-B952G64MNKK_C011
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 4 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿8,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00036.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : AS4752ZG-B962G32MNKK_T001
NOTEBOOK , PENTIUM , NVIDIA GeForce 4 GB , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿7,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00V00020.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : TC605-414G5000M_T004_L20AOC
PC , Core i3 Gen 4 , Onboard , ขนาด 20.0 นิ้ว

฿7,900
http://www.sahapanich.net/e-catalog/old_product_images/00U00050.jpg

คอมพิวเตอร์SET : เอเซอร์

รุ่น : V5-471-32364G50MASS_T002
NOTEBOOK , Core i3 Gen3 , Onboard , ขนาด 14.0 นิ้ว

฿7,900