งาน วันที่

ลูกค้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์การซื้อสินค้าในแคมเปญ VIP PARTNER ได้โดย พิมพ์ชื่อ-นามสกุล หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่ตรงกับประวัติการซื้อสินค้าของท่าน หากท่านเป็นผู้ได้รับสิทธิ์ในครั้งนี้จะสามารถเข้าดูรายละเอียดสินค้าในแคมเปญได้

ตรวจสอบรายชื่อ VIP Partner ได้ที่นี่

ชื่อ(ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
นามสกุล
------ หรือ ------
หมายเลขโทรศัพท์
*** บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมโปรโมชั่นของลูกค้าแต่ละท่าน
ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนด ***